Aktualności - M. Sosnowiec

Kalendarz Szkoleń CDN na wrzesień - paździerik 2010 r.

27.08.2010
0 0 0 0
M. Sosnowiec

Centrum Doskonalenia nauczycieli w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Nauczycieli do zapoznania się z Ofertą Szkoleń CDN na wrzesień - październik 2010 r.

Szczegóły w załączniku.


Autor: CDN